Zásady ochrany osobných údajov

Webová stránka www.mariankuric.com, („webová stránka“, „my“, „mariankuric.com“) sa riadi nasledujúcimi zásadami ochrany osobných údajov.

Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa ho chrániť. Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je informovať vás, aké informácie môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť. Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na túto webovú stránku.
 
AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽDUJEME A AKO SA POUŽÍVAJÚ?

Informácie, ktoré dobrovoľne odošlete na webovú stránku: Môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa. Môžete napríklad dobrovoľne odoslať informácie na webovú stránku zanechaním komentára, prihlásením sa na odber noviniek alebo odoslaním kontaktného formulára.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od ostatných: Informácie o vás môžeme získať z iných zdrojov. Ak napríklad prostredníctvom stránky používate softvér tretej strany, môžu nám preniesť informácie.

Automaticky zhromažďované informácie: Automaticky zhromažďujeme určité informácie o vás a zariadení, s ktorým pristupujete na webovú stránku. Napríklad, keď používate webovú stránku, zaznamenáme vašu IP adresu, typ operačného systému, typ prehliadača, odkazujúcu webovú stránku, stránky, ktoré ste si prezerali, a dátumy/časy, kedy ste na webovú stránku vstúpili. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o akciách, ktoré vykonávate pri používaní webovej stránky, ako sú napríklad kliknutia na odkazy.

Súbory cookie: Informácie môžeme zaznamenávať pomocou súborov cookie, čo sú malé dátové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom prehliadači. Môžeme použiť súbory cookie relácie, ktorých platnosť uplynie, keď zatvoríte prehliadač, ako aj trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom prehliadači, kým sa neodstránia, aby sme vám poskytli prispôsobenejší zážitok z webovej stránky.

Stránka www.mariankuric.com nezhromažďuje osobné informácie o jednotlivcoch, ako sú mená a poštové alebo e-mailové adresy, pokiaľ ich jednotlivec vedome neposkytne a on alebo ona nesúhlasí s podmienkami, za ktorých ich bude stránka www.mariankuric.com používať.

AKO SA MÔŽU VAŠE INFORMÁCIE POUŽIŤ

Zhromaždené informácie môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Na prevádzkovanie a udržiavanie tejto webovej stránky;
  • Na zlepšenie používateľského zážitku z webovej stránky;
  • Ak chceme odpovedať na vaše pripomienky alebo otázky.
  • V prípade, že Vám chceme poskytnúť užívateľskú podporu;
  • Poskytovať a doručovať informácie, produkty a služby, ako aj spracovávať transakcie a posielať vám súvisiace informácie vrátane potvrdení
  • Posielať vám technické upozornenia, aktualizácie, bezpečnostné upozornenia a podporné a administratívne správy;
  • Komunikovať s vami o produktoch, službách, prieskumoch, ponukách, akciách, odmenách a udalostiach ponúkaných spoločnosťou a inými a poskytovať novinky a informácie, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
  • Na ochranu, vyšetrovanie a odrádzanie od neoprávnenej alebo nezákonnej činnosti

COOKIES

Webová lokalita používa súbory cookies na ukladanie preferencií návštevníkov, zaznamenávanie informácií špecifických pre používateľa o tom, na aké stránky používatelia pristupujú alebo ktoré navštevujú, na zabezpečenie toho, aby návštevníkom neboli opakovane odosielané tie isté bannerové reklamy, na prispôsobenie obsahu webovej lokality na základe typu prehliadača návštevníka alebo iných informácií, ktoré návštevník posiela.
 
Súbory cookie môžu používať aj služby tretích strán, ako je napríklad Google Analytics, ako je tu opísané.

Používatelia môžu kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie zo strany webovej stránky pomocou zodpovedajúceho nastavenia vášho internetového prehliadača a môžu tak trvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Okrem toho môžu byť už nastavené súbory cookie kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých populárnych internetových prehliadačoch. Ak však používatelia deaktivujú nastavenie cookies vo vašom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky úplne použiteľné.

POUŽÍVANIE COOKIES TRETÍMI STRANAMI

Niektorý obsah alebo aplikácie, vrátane reklám, na Webovej lokalite poskytujú tretie strany, vrátane inzerentov, reklamných sietí a serverov, poskytovateľov obsahu a poskytovateľov aplikácií. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie samotné alebo v spojení s webovými majákmi alebo inými technológiami sledovania na zhromažďovanie informácií o vás, keď používate našu webovú stránku. Informácie, ktoré zhromažďujú, môžu byť spojené s vašimi osobnými údajmi alebo môžu zhromažďovať informácie, vrátane osobných údajov, o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych webových stránkach a iných online službách. Tieto informácie môžu použiť na poskytovanie záujmovo orientovanej (behaviorálnej) reklamy alebo iného cieleného obsahu.

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍMI STRANAMI

Vaše informácie môžeme zdieľať s tretími stranami, ak to výslovne povolíte.

Okrem toho môže webová lokalita využívať služby poskytovateľov služieb tretích strán v rôznych aspektoch webovej lokality. Používanie vašich osobných údajov každým poskytovateľom služieb tretej strany je diktované ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov. Webová lokalita v súčasnosti využíva nasledujúcich poskytovateľov služieb tretích strán:
 
Google Analytics – táto služba sleduje používanie webových stránok a poskytuje informácie, ako sú sprostredkujúce webové stránky a akcie používateľov na webovej lokalite. Služba Google Analytics môže zaznamenávať vašu IP adresu, ale služba Google Analytics nezaznamenáva žiadne iné osobné informácie.
 
Mailchimp – táto služba sa používa na doručovanie e-mailových aktualizácií a newsletterov. Vaše meno a e-mailovú adresu uchovávame na účely doručovania takejto komunikácie.
 
Nekontrolujeme sledovacie technológie týchto tretích strán ani to, ako môžu byť použité. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa reklamy alebo iného cieleného obsahu, mali by ste sa obrátiť priamo na zodpovedného poskytovateľa.

EXTERNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Upozorňujeme, že stránka mariankuric.com obsahuje odkazy na iné webové stránky. Prosím, uvedomte si, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Odporúčame našim používateľom, aby si boli vedomí toho, že keď opustia našu stránku, prečítate si vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej lokality, ktorá môže zhromažďovať osobné identifikačné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na informácie zhromaždené webom landscapenomads.com. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte: mariankuricphoto@gmail.com

TRANSAKČNÉ INFORMÁCIE

Ak si od nás zakúpite produkty alebo služby, budeme od vás zhromažďovať určité informácie, vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy a informácií o produkte alebo službe, ktoré kupujete. Platby spracovávajú spracovatelia platieb tretích strán (napr. PayPal), preto si prečítajte podmienky a zásady ochrany osobných údajov príslušného spracovateľa, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako sa spracovávajú a ukladajú informácie o platbách.

CITLIVÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE

V žiadnom prípade by ste na webovú stránku nemali odosielať citlivé osobné informácie. To zahŕňa vaše rodné číslo, informácie týkajúce sa rasy alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského presvedčenia, zdravotných informácií, kriminálneho pôvodu alebo členstva v odboroch. Ak sa rozhodnete nám poskytnúť takéto informácie, budú sa na ne vzťahovať tieto Zásady ochrany osobných údajov.

NEWSLETTERY

Na webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber nášho newslettera, ktorý môže byť použitý na reklamné účely. Všetky zasielané bulletiny môžu obsahovať sledovacie pixely. Pixel je vložený do e-mailov a umožňuje analýzu úspešnosti online marketingových kampaní. Vďaka týmto sledovacím pixelom môžeme vidieť, či a kedy otvoríte e-mail a na ktoré odkazy v e-maile kliknete. To tiež umožňuje webovej stránke prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom používateľa. Toto správanie nebude postúpené tretím stranám.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Ak sa nachádzate v Európskej únii, máte nárok na určité informácie a máte určité práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto práva zahŕňajú:
Všetky informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, si ponecháme dovtedy, kým:

1- Nás požiadate o vymazanie informácií
2- Sa rozhodneme prestať používať našich existujúcich poskytovateľov údajov
3- Spoločnosť rozhodne, že hodnota uchovávania údajov je vyvážená nákladmi na ich uchovávanie.

Máte právo požadovať prístup k svojim údajom, ktoré Spoločnosť uchováva, a právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov a právo na prenosnosť vašich údajov.

V rozsahu, v akom ste poskytli spoločnosti súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase, ktorý sa udial pred vaším odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý má jurisdikciu vo veciach súvisiacich so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Vyžadujeme len tie informácie, ktoré sú primerane potrebné na uzavretie zmluvy s vami. Nebudeme od vás vyžadovať poskytnutie súhlasu na akékoľvek zbytočné spracovanie ako podmienku uzatvorenia zmluvy s nami.

Ak chcete, aby boli vaše informácie vymazané, pošlite nám e-mail na adresu mariankuricphoto@gmail.com a odošlite žiadosť.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás kedykoľvek:
 
Marian Kuric – Marian Kuric,
Banská ulica 35/28,
985 22 Cinobaňa
 
E-mailová adresa: mariankuricphoto@gmail.com